Data modyfikacji:

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Uzyskanie pozwolenia na broń w Polsce nie jest łatwe, ale – wbrew obiegowym opiniom – możliwe. Jakie kryteria trzeba spełnić, by uzyskać pozwolenie na broń? O jaki typ pozwolenia najlepiej się ubiegać? Ile kosztuje pozwolenie na broń? Jakie pistolety można posiadać bez pozwolenia? Wyjaśniamy najważniejsze przepisy związane z pozwoleniem na broń palną.
pozwolenie na broń

Kto może uzyskać pozwolenie na broń?

Uzyskanie pozwolenia na broń palną w Polsce jest skomplikowane i nie wszystkie rodzaje uprawnień przysługują każdym osobom. Mitem jest natomiast to, że może je posiadać tylko osoba, której życie jest zagrożone lub pracująca w służbach mundurowych. Warto wiedzieć, że istnieje osiem rodzajów pozwoleń na broń, a każde z nich ma inne obostrzenia. Jakie są jednak podstawowe wymagania dla osoby, która zamierza złożyć wniosek? Reguluje je Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r.
Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń musi:
 • mieć ukończone 21 lat (lub 18 lat w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej, po uzyskaniu odpowiedniego wniosku ze szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego);
 • posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Polski;
 • dysponować zdolnością fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym;
 • nie być uzależnionym od alkoholu ani żadnych innych substancji psychoaktywnych;
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa;
 • nie stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego;
 • uzyskać pozytywna opinię Komendanta Komisariatu Policji właściwego dla danego miejsca zamieszkania.
 • Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na broń

  Aby móc legalnie nabyć i użytkować broń palną w Polsce, należy złożyć wniosek. Jest on składany u Komendanta Wojewódzkiego Policji w miejscu zameldowania. Podanie powinno zawierać:
 • adres stałego pobytu (zameldowania);
 • adres korespondencyjny;
 • imiona i nazwiska rodziców;
 • serię i numer dowodu osobistego;
 • numer PESEL;
 • liczbę broni palnej;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolności fizyczne i psychiczne niezbędne do zyskania pozwolenia;
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające zdolność do posługiwania się bronią palną;
 • rodzaj pozwolenia na broń;
 • dwie fotografie o rozmiarach 3 × 4 cm;
 • dowód opłaty skarbowej (242 zł) za wydanie pozwolenia na broń;
 • niezbędne zaświadczenia, np. o przynależności do PZŁ, licencji klubu sportowego czy członkostwie w stowarzyszeniu organizującym rekonstrukcje historyczne.
 • Rodzaje pozwoleń na broń – jaki pozwolenie wybrać?

  Istnieje wiele rodzajów pozwoleń na broń. Wbrew pozorom najtrudniej dostać te, w którym broń miałaby służyć do ochrony miru domowego. Pozwolenie na broń do ochrony osobistej jest trudne do uzyskania, bowiem wymaga zaświadczenia o stałym, realnym i ponadprzeciętnym zagrożeniu życia, zdrowia i mienia. Do uzyskania takiego zaświadczenia nie wystarczy zwykła troska lub obawa o bliskich.
  Inne rodzaje pozwoleń, które nie przydadzą się osobom chcącym postrzelać rekreacyjnie, to m.in. pozwolenie łowieckie/myśliwskie, rekonstrukcyjne oraz do celów szkoleniowych. Pozwolenie łowieckie dotyczy wyłącznie broni długiej, a zatem zakup pistoletu nie będzie możliwy. Pozwolenie na broń rekonstrukcyjną wymaga natomiast, by broń była przystosowana wyłącznie do naboi ślepych. Pozwolenie do celów szkoleniowych adresowane jest natomiast wyłącznie do instruktorów posiadających własną działalność gospodarczą.

  Pozwolenie na broń sportową – najprostsza droga do uzyskania pozwolenia

  W praktyce najczęściej wybieranym rodzajem pozwolenia jest pozwolenie sportowe. Wbrew nazwie nie dotyczy ono wyłącznie broni sportowej. Posiadając ten typ pozwolenia na broń, możesz kupić niemal każdy rodzaj broni: pistolet, rewolwer, karabin czy pistolet maszynowy. Warunkiem jest jednak to, że broń musi pracować w trybie samopowtarzalnym i nie może strzelać ogniem ciągłym.
  Aby uzyskać sportowe pozwolenie na broń, musisz dołączyć do klubu strzeleckiego. Przystąpienie do klubu wiąże się z opłatą wstępną (około 150–250 zł) oraz składką roczną (250–700 zł). Następnie możesz rozpocząć naukę strzelania, niezbędną do przystąpienia do egzaminu. Egzamin wykonywany jest na odległości 25 m (dla broni krótkiej) i 50 m (dla karabinka). Egzamin może być wykonany po 3 miesiącach od przystąpienia do klubu. W trakcie egzaminu wykonywane są badania lekarskie (50–100 zł). Uwaga! Dotyczą one jedynie patentu strzeleckiego, który pozwala na samodzielne strzelanie na strzelnicy bez obecności instruktora.
  Do uzyskania pełnego pozwolenia na broń niezbędne są dodatkowe badania lekarskie i psychotesty, które kosztują około 300–500 zł. Należy wykonać je po zdobyciu patentu strzeleckiego oraz licencji sportowej. Wraz z wnioskiem o pozwolenie kierowanym do WPA możesz ubiegać się o promesy, czyli pozwolenia na zakup konkretnych sztuk broni. Na każdą kolejną broń musisz uzyskać osobną promesę.
  Kolejnym wydatkiem jest szafa pancerna lub sejf, gdzie należy przechowywać broń. To wydatek od 800 zł w górę. Odpowiedni standard szafy oraz warunki do przechowywania broni zostaną skontrolowane przez dzielnicowego. Jednocześnie zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy wśród sąsiadów. Po uzyskaniu pozwolenia oraz promesy możesz udać się do sklepy z bronią, by nabyć wymarzony pistolet lub karabinek. Co ważne, do utrzymania pozwolenia na broń sportową niezbędny jest regularny udział w zawodach. Musisz więc zaliczyć w ciągu roku co najmniej 8 osobostartów, czyli konkurencji strzeleckich. Mogą one odbyć się na jednych zawodach strzeleckich lub kilku.

  Jak rodzaj broni można posiadać bez pozwolenia?

  Co ciekawe, według polskich przepisów, możesz posiadać pełnoprawną broń palną bez jakichkolwiek pozwoleń. Aby stać się jej posiadaczem, wystarczy mieć ukończone 18 lat. Mowa oczywiście o broni czarnoprochowej, czyli modelach rozdzielnego ładowania wyprodukowanych przed 1885 rokiem lub replikach tej broni. W praktyce są to najczęściej rewolwery i strzelby wzorowane na klasycznych coltach oraz remingtonach. Taka broń jest oczywiście trudniejsza w obsłudze, bowiem nie można w niej stosować nabojów scalonych, a jedynie własnoręcznie wykonane pociski składające się z kuli, przebitki i prochu.
  Zdjęcie: NomadSoul1/Envato Elements
  Autor: Szymon Sonik