Artykuły Ewy Doniec


Podróże z plecakiem, kolarstwo szosowe, góry wysokie. Pilot wycieczek, absolwentka ekonomii oraz turystyki i rekreacji.


Data dołączenia: sierpień 2021 roku

ewa doniec

Artykuły Ewy Doniec